"Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi."

KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC)

UČNA POT Odkrivajmo biotsko raznovrstnost

INFORMACIJE

OPIS PROJEKTA

Naziv operacije: KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

Kratek opis operacije

Na petem javnem pozivu za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij v letu 2010, je občina Sveti Jurij ob Ščavnici uspela s projektom – operacijo »Kulturno promocijski center«

Ocenjena vrednost projekta je znašala 1.992.435,38 EUR, nepovratna sredstva SVLR pa 996.973,00 EUR.

Investicija - operacija se je pričela izvajati koncem leta 2010 in končala v začetku leta 2012.

Občina je glede na spremenjeno prostorsko pozicijo, ki je posledica izgradnje avtoceste z izvedbo navedene operacije povezala kulturno-turistično ponudbo oz. potenciale občine s ponudbo celotne regije. Z izgradnjo pomurske avtoceste in priključkom Sveti Jurij je kraj postal dostopnejši, hkrati pa je to prvi izvoz v pomurski regiji.

Z izvedbo operacije je vzpostavljen tudi  turistično informacijski center, ki krepi vezi med turističnimi kraji v regiji (Banovci, Mala nedelja, Radenci ipd) ter izven regije (Lenart, Maribor, Ptuj).

Sveti Jurij ob Ščavnici je kraj sredi slikovitih Slovenskih goric z bogato in lepo ohranjeno kulturno dediščino, ki je z izvedbo operacije okrepil promocijske aktivnosti in sodelovanje z bližnjimi turističnimi središči, ki se nahajajo v radiju 10-20 km. V neposredni bližini so Bioterme Mala Nedelja, dostopne po pomurski avtocesti skozi Sveti Jurij ob Ščavnici, nedaleč stran pa se nahajajo Zdravilišče Radenci in Terme Banovci.

V sodelovanju navedenih se kakovost ponudbe vseh udeležencem ter turistične destinacije Pomurje izboljšala in pridobila na splošni prepoznavnosti, s tem pa tudi pričakovano boljši obiskanosti in višjim prihodkom na obiskovalca. Pri tem so Slovenske gorice z vzpostavljenim Kulturno promocijskim centrom odigrale vidno vlogo.

V občini Sv. Jurij ob Ščavnici je ljubiteljska dejavnost del bogate tradicije, ki se ohranja še danes v številnih kulturnih, literarnih, pevskih in drugih, tudi turističnem društvu. Te dejavnosti in oblike združevanja so krajanom vedno nudile možnosti druženja, ustvarjanja, učenja in nenazadnje promocije kraja. Iz majhnega območja Slovenskih goric izhaja veliko število znanih Slovencev (Edvard Kocbek, dr. Anton Korošec, Bratko Kreft, dr. Vekoslav Grmič, dr. Davorin Trstenjak in drugi), kar priča o kakovosti in pomenu tradicije združevanja, ki jo velja ohraniti in nadgraditi ter bolje promovirati tudi navzven.

Občina s krajani, ki so aktivni, ohranjajo tradicijo in kulturno dediščino ter jo s ponosom promovirajo, tako predstavlja zanimivo turistično-izletniško destinacijo, saj ponuja veliko zanimivih točk (mlin na veter, etnološki muzej, baročna in gotska cerkev, kmečke domačije, privlačna kulturna krajina, kolesarke in pohodniške poti).

Kulturno promocijski center je nastal ob sodelovanju strokovnjakov za spomeniško varstvo in Ministrstvom za kulturo. Stoji v samem trškem jedru, znotraj vplivnega območja kulturne dediščine v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine. Predstavlja nadomestno gradnjo za šolo kot pomembnega izobraževalnega in kulturnega središča kraja, ki jo je bilo zaradi dotrajanosti potrebno porušiti.

Tako nov objekt predstavlja center, ki zagotavlja primeren prostor za realizacijo ljubiteljskih dejavnosti, kulturnih programov, ohranjanje tradicije in znanj domače obrti, za učenje in prenos znanja ter promocijo kraja in s tem regije kot zanimive turistične destinacije.

Kulturno promocijski center skupaj obsega 1.051 m2, od česar je 336 m2 v kletnih prostorih, ki obsegajo vso potrebno strojno opremo, v pritličju objekta je predvidenih 315 m2, v prvem nadstropju 228 m2 in drugem nadstropju 170 m2. Več kot 50% površin se bo uporabljalo za kulturno dejavnost.  

 

Izgradnjo centra so narekovali naslednji:

Splošni cilji operacije, kot so:

ohranjati tradicijo in kulturno dediščino

omogočiti kakovostno združevanje in prenašanje znanja

izboljšati pogoje za izvajanje ljubiteljskih dejavnosti

nadgraditi promocijske dejavnosti s TIC-em (turistično informacijskim centrom) za razvoj turizma

okrepiti vezi med turističnimi kraji v regiji (Banovci, Mala nedelja, Radenci ipd) ter izven regije (Lenart, Maribor, Ptuj)

urediti trško jedro in  

Operativni cilji operacije kot so:

Izgradnja Kulturno promocijskega centra, kot večnamenski center.

Z izvedbo projekta bo dolgoročno rešen problem prostorov za srečevanje in ohranitev ljubiteljske dejavnosti ter zagotovljen center promocije kraja in širše regije kot kulturne in turistično zanimive destinacije.

Z združevanjem kulturnih vsebin in turističnih na enem mestu bo dosežen sinergijski učinek pri delovanju ljubiteljske kulture in turizma na vseh ravneh, na lokalni in regionalni ravni.

Kulturno promocijski center, ki zagotavlja fleksibilnost in interdisciplinarnost je postal osrednji multi-komunikacijski prostor, kjer se združujejo in prepletajo najrazličnejše vsebine povezane z delovanjem ljubiteljske kulture in turizma na območju ožje in širše regije skozi dan in skozi leto.

Za izvedbo operacije je na podlagi javnega razpisa bilo izbrano podjetje SGP POMGRAD d.d..

Skupna vrednost operacije je znašala 1.609.834,53 EUR.

Operacijo Kulturno promocijski center (KPC) delno (do 85% upravičenih stroškov) financira Evropska unija in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj, Operacija se izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.  

Kontaktna oseba za dajanje informacij o izvajanju operacije je Peter BRUMEN (peter.brumen@sveti-jurij.si) 02/564 45 22.  

 

Fotografije si lahko ogledate tukaj

Kontakt:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Ulica Bratka Krefta 14

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

(02) 564 45 20

obcina@sveti-jurij.si

Delovni čas TIC-a:

Ponedeljek od 10. do 12. ure.

Sreda od 10. do 12. ure.

Petek od 10. do 12. ure.