"Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi."

KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC)

UČNA POT Odkrivajmo biotsko raznovrstnost

INFORMACIJE

 TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC)  

TIC Sveti Jurij ob Ščavnici deluje v prostorih Kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici, Kulturno promocijskega centra (KPC) in je združen s prostorom Krajevne čitalnice.

Ustanovljen je z Odlokom o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2013, in deluje na naslovu Videm 14.

Naloga TIC-a je med drugim tudi izdelava programov turistične ponudbe, ki predstavljajo nove produkte tako v turistični ponudbi kraja kot same lokalne skupnosti.

Delovni čas TIC-a je v ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. ure.

Kontakt:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Ulica Bratka Krefta 14

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

(02) 564 45 20

obcina@sveti-jurij.si

Delovni čas TIC-a:

Ponedeljek od 10. do 12. ure.

Sreda od 10. do 12. ure.

Petek od 10. do 12. ure.