"Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi."

KULTURNO PROMOCIJSKI CENTER

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC)

UČNA POT Odkrivajmo biotsko raznovrstnost

INFORMACIJE

 UČNA POT Odkrivajmo biotsko raznovrstnost kraja

Z izgradnjo Kulturno promocijskega centra in delovanjem Turistično informacijskega centra Sveti Jurij ob Ščavnici (TIC) so podani odlični pogoji za izvajanje nalog in aktivnosti potrebnih za doseganje ciljev operacije, ki jih objekt Kulturno promocijskega centra mora dosegati.  

Namen učne poti je širši javnosti ponuditi nov turistični produkt, ki prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, krepitvi okoljske odgovornosti ter obiskovalcu poda možnost, da se z obiskom učne poti uči od narave.  

Več:

T0 Izhodiščna promocijska tabla

T1 Učna tabla: Blaguško jezero – raj za vodne ptice

T2 Učna tabla: Travniški sadovnjak - edinstven preplet travnika in visokodebelnih sadnih dreves

T3 Učna tabla: Izpred dobrih petih milijonov let

T4 Učna tabla: Skrivnost rokava Ščavnice pri Žihlavi

Kontakt:

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

Ulica Bratka Krefta 14

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

(02) 564 45 20

obcina@sveti-jurij.si

Delovni čas TIC-a:

Ponedeljek od 10. do 12. ure.

Sreda od 10. do 12. ure.

Petek od 10. do 12. ure.